Grafisk design

Logo og webdesign

Utseende og designelementer har stor innvirkning på brukerens vurdering når vedkommende skal velge en tjeneste eller produkttilbyder. Det viser ditt nivå av profesjonalitet i feltet. Kundene vegrer seg ofte til å investere større pengesummer i en nettside eller logo fordi de ikke tror det lønner seg. De gjør imidlertid en stor feil. Kloke investeringer lønner seg alltid, og gir store fordeler i fremtiden. Kreativt design er en flott mulighet til å tiltrekke nye kunder. Det er nødvendig å forstå kundens behov og deres reaksjon mot produktet ditt på nettet. Kun da kan vi avgjøre akkurat hva slags design eller logo du trenger.

En god logo tiltrekker seg flere kunder

Våre logo er moderne og innbydende

Design tips

01.

Begrens antall skrifttyper

Når du velger skrifttype for overskrifter, undertekster og brødtekst, bør du bruke leservennlige alternativer for å få et enkelt og effektivt grafisk design. Mange skrifttyper er vanskeligere for øyet, så hold deg til en liten samling skrifttyper. Dette designet bruker varianter fra skrifttypefamilien Aileron. Det er en geometrisk sans serif-type som har et enkelt og moderne utseende.

02.

Ikke vær redd for skalering

Bruk skalering på skrifttyper, former eller sammensetningsfunksjoner som krever ulik vektlegging. Bruk passende farger for å forsterke teknikken, samtidig som du sørger for å bruke skrifttyper som ser bra ut når de økes i størrelse. Her skrives «Scale» i skrifttypen Raleway, som er sterk og fet med klare former.

03.

Respekter plassen til andre elementer

Bruk spatiering til å fylle dødt mellomrom, justere tekst eller fortette ord som tar opp for mye plass. Du må imidlertid være forsiktig så du ikke reduserer spatieringen så mye at bokstavene skilles fra hverandre. Her gir den økte spatieringen i ordet «Respect» en fortettet effekt, som en visuell representasjon av plass, eller mangel på dette.

04.

Bruk farger på en smart måte

Velg et fargeskjema med 1-3 primærfarger og ytterligere 1-3 sekundærfarger som gir kontrast, samtidig som de komplementerer hverandre. Bruk forskjellige toner av samme farge for å oppnå konsistens, ved å justere lysstyrken. Finere skrifttyper trenger sterkere skille mot en farget bakgrunn. Her brukes en lys, blågrønn farge mot en skoggrønn bakgrunn for å gi klarhet og lesbarhet.

05.

Rent, skarpt, klart

Øk kontrasten ved å justere lysstyrken til bakgrunnsbildet for å få et sterke skille mot tekstfargen. Designet blir da tydelig og enkelt å lese. Bruk for eksempel hvit eller sort tekst over et bilde for å skape en sterk effekt.

06.

Skrifttyper har også følelser

Velg en skrifttype som formidler innholdet ditt. Skrifttyper med runde kanter er normalt vennligere (Quicksand brukes her); mens skriftyper med harde kanter (sans serif-typer) er solide og sterke. Serif-typer har derimot et elegant og sofistikert utseende.

07.

Skap orden med justering

Sett inn en linje eller lignende for å oppnå balanse og designkomposisjon. Her brukes en linje til venstre for teksten for å danne en marg og forankre tekstblokken.

08.

Det enkle er ofte det beste

Gjør det enkelt, men ikke glem det grunnleggende. Sørg for at alle elementer hører hjemme i designet, og reduser antall skrifttyper, former og rammer til et minimum. Bruk ulike toner og fargekombinasjoner for å danne kontrast, slik at teksten er enkel å lese. Ved å bruke en ramme rundt teksten, forbedres designets sammensetning.